အသက္အာမခံလိမ္ထုတ္ခ်င္သူ၊ ဇနီးႏွင့္ကေလးမ်ား သတ္ေသသည့္အျဖစ္ဆိုးႏွင့္သာ ႀကဳံႀကိဳက္ခဲ့

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အသက္အာမခံေငြလိမ္လည္ထုတ္ယူရန္ ေသခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ခဲ့ရာမွ ၄င္း၏ဇနီးသည္က ခင္ပြန္းအမွန္ပင္ေသဆုံးသည္ထင္၍ ကေလးႏွစ္ဦးႏွင့္အတူ သတ္ေသသြားသည့္အျဖစ္ဆိုး ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အသက္ ၃၄ ႏွစ္ရွိၿပီး မိသားစုအမည္ ဟဲ ဟုသာသိရသည့္ အမ်ိဳးသားသည္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္၌ ၄င္းငွားရမ္းထားသည့္ကားကို ျမစ္ထဲ ထိုးက်ၿပီးေနာက္ အေလာင္းရွာမရသည့္လူေသမႈအသြင္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယြမ္တစ္သန္း(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၅၀၀၀)တန္ အသက္အာမခံအစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ဝယ္ယူခဲ့သည့္ ၄င္းအမ်ိဳးသားသည္ ၄င္း၏အက်ိဳးခံစားခြင့္ ဆက္ခံရမည့္သူေနရာတြင္ ဇနီးသည္အမည္ကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အသက္အာမခံထားရွိျခင္းႏွင့္ ေသခ်င္ေယာင္ ေဆာင္မည့္ အႀကံအစည္ကို ဇနီးသည္ကို ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိဟုဆိုသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ခင္ပြန္းအမွန္တစ္ကယ္ ေသဆုံးၿပီထင္မွတ္သည့္ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဇနီးသည္သည္ ေလးႏွစ္အ႐ြယ္သား၊ သုံးႏွစ္႐ြယ္သမီးတို႔ႏွင့္အတူ အိမ္အနီးရွိ ေရကန္ငယ္တစ္ခုအတြင္း ခုန္ဆင္းကာ ေသေၾကာင္းႀကံစည္၍ ေသဆုံးသြားခဲ့ၾကေၾကာင္း တ႐ုတ္အသံေရဒီယိုက ေၾကညာခဲ့သည္။ အေလာင္းမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဇနီးႏွင့္ကေလးမ်ား ေသဆုံးၿပီးမွ ၄င္းအမ်ိဳးသားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ဆင္ဟြာေက်းလက္ရဲဌာနတြင္ လာေရာက္ အဖမ္းခံခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ အသက္အာမခံလိမ္လည္မႈအျပင္ အျခားစြဲခ်က္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ေခ်းေငြ ဝမ္ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ အေႂကြးတင္ရွိေနၿပီး ယင္းေခ်းေငြမ်ားသည္လည္း သုံးႏွစ္႐ြယ္သမီးငယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ဝက္႐ူးျပန္ေရာဂါကို ကုသရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

The Myanmar Times

Loading...

Facebook Comments