(၁)လအတြင္း ကံေကာင္းလာေစရန္ နည္းလမ္း(၅)သြယ္

1. မိမိဝင္ေငြ မည္မ်ွပင္ နည္းပါးပါေစ 10ပံု 2ပံုကို လႉပါ။ ရ႐ွိလာေသာ ဝင္ေငြမွ ဖယ္ထား၍ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖေယာင္းတိုင္ တစ္ထုတ္ျဖစ္ေစ. ပန္းတစ္စည္း ျဖစ္ေစ လႉပါ။ မိဘမ်ားသက္႐ွိထင္႐ွား႐ွိလ်င္ မိဘမ်ားကိုလည္း လႉပါ။

2. ဘာသာေရးအတြက္ အခ်ိန္ေပးပါ။ မည္မ်ွပင္ အလုပ္႐ူပ္သည္ ျဖစ္ေစ. တစ္ေန႔လ်င္ 1နာရီမ်ွေလာက္ ဘုရား႐ွိခိုး ပုတီးစိပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။

3. တိရစာၦန္ ေလးမ်ားကို အစားေကြၽးပါ။ မိမိတြင္ အက်ိဴးထူးေစရန္ မရည္ရြယ္ဘဲ ၾကင္နာသနားစိတ္ျဖင့္ ခို /က်ီး/ေခြး/ ငါး/ေၾကာင္ အစ႐ွိသည့္ တိရစာၦန္ ေလးမ်ားကို အစာေကြၽးပါ။

4. မည္မ်ွပင္ အလုပ္မအားသည္ျဖစ္ေစ. ပံုမွန္ ဓိဌာန္တစ္ခု ဝင္ပါ။ ဥပမာ တစ္ရက္လ်င္ သရဏဂံုကို အေခါက္ေရ တစ္ေထာင္ရြတ္ဖတ္ပူေဇာိျခင္း စသည္ျဖင့္ ဓိဌာန္ဝင္ပါ။ မိမိအလိုခ်င္ဆံုး ဆုတစ္ခု ေတာင္းပါ။

5. အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ကို တံျမက္စည္းလွည္းပါ။ အညံအဆိုးမ်ား လြတ္ပါေစဆုေတာင္းပါ။

Credit: ေဗဒင္ေမးၾကမယ္

Loading...

Facebook Comments