အလ်ွံ ပါယ္ ခ်မ္းသာ ျကြယ္ဝသူ ၏ လကၡဏာ ပံု

မူရင္း လက္ဝါးပံု ကိုပါ တြဲတင္ေပးလိုက္ပါသည္ လက္သူႂကြယ္ ေအာက္ အျဖဴေရာင္ျဖင့္ ဝိုင္းျပသည့္ထဲၾကည့္ပါက “ငါး႐ုပ္သေကၤတပံု´´ထင္႐ွားျပတ္သားစြာ ျမင္ေတြ႔ရမည္။

ငါး႐ုပ္ သည္ လက္ဝါးျပင္ ၌ မည္သည့္ေနရာ၌ ႐ွိ႐ွိ ေကာင္းက်ိဳး မဂၤလာ ကိုေပးသည္။ယခုပံု လက္သူႂကြယ္ ေအာက္႐ွိ ငါး႐ုပ္ သည္ မွန္ဘီလူး ျဖင့္ၾကည့္စရာမလိုပဲ ထင္ထင္႐ွား႐ွားျပတ္ျပတ္သားသား ျပထားသည္။

ကြၽန္ေတာ္မၾကာခဏ တင္ျပခဲ့သည္မွာ…လက္သူႂကြယ္ ေအာက္ၿဂိဳလ္ခံုေနရာ၌ မည္သည့္အေရးေၾကာင္း-လမ္းေၾကာင္းေလးမွမ႐ွိ ေျပာင္ေနသူ (သို႔မဟုတ္)ျပားခ်ပ္နိမ့္ဝင္ေနသူ တို႔သည္ ဆင္းရဲသူ-ပစၥည္းဥစၥာ မ႐ွိသူ-အေျခ ခံလူတန္းစားသာျဖစ္၏။

လူ႔ေလာက၌…ေနရာတစ္ခုခုျဖင့္ အဆင္ေျပေနသူထိုက္သင့္သေလာက္ ပစၥည္းဥစၥာ႐ွိသူႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ခ်မ္းသာေသူႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေအာင္ျမင္ေနသူတို႔၏လက္သူႂကြယ္ေအာက္ ၿဂိဳလ္ခံုသည္ မဂၤလာ အမွတ္အသား တစ္ခုခု မုခ် ဧကံပါ႐ွိေနသည္။

ဤကား…လကၡဏာ ပညာ ဥပေဒႆ ၏ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္၏။
ယခု လကၡဏာ႐ွင္ သည္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္သာ႐ွိေသး၏။တစဦးတည္းေသာသားျဖစ္၏။မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ ခ်မ္းသာ ျကြယ္ဝသူျဖစ္၏။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေစ်းေကာင္း-ေစ်းႀကီးေနရာတို႔၌ေျမယာ-အိုးအိမ္တို႔ မ်ားစြာ မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္…သာမန္ထက္ပို၍ ခ်မ္းသာ ေနသူကို ခ႐ိုနီ ဟုလြယ္လြယ္ထင္တတ္ၾက၏။ဤကားအထူးမွား၏။တစ္သက္လံုး စားမကုန္ေအာင္ခ်မ္းသာ သူ
ဗမာ စစ္စစ္ or ႐ွမ္းစစ္စစ္ or ရခိုင္စစ္စစ္ orကရင္ စစ္စစ္ or ကခ်င္ စစ္စစ္ or ခ််င္းလူမ်ိဳးစစ္စစ္…စသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူလတိုင္းရင္းသားတို႔ထဲမွ သံုးမကုန္ေအာင္ ခ်မ္းသာ ျကြယ္ဝသူ တို႔ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ႐ွိခဲ့ၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ္က အလုပ္ သေဘာ ဆက္ႏြယ္မႈ႐ွိ၍ ဤအေၾကာင္းတို႔ကို ၾကံဳေတြ႔လာၿပီးသာမန္လူထက္ပိုသိကာ
တင္ျပႏိုင္ျခင္းသာျဖစ္၏။လြန္လြန္ကဲကဲ ခ်မ္းသာ တိုင္း ခ႐ိုနီ မဟုတ္ပါ။

Credit: lwinpyin

Loading...

Facebook Comments