ေရႊပါဝင္မႈ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိဆိုသည္မွာ ေရႊစင္ျပား ၃,၉၂၁ ခ်ပ္အနက္ ကိုးခ်ပ္ရလဒ္သာျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးထုတ္ျပန္

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ၾကာ ေမွာက္ၾကာလန္ဧရိယာရွိ နမူနာေရႊစင္ ျပားကို ျပန္လည္သန္႔စင္ရာတြင္ ေရႊပါ ဝင္မႈ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိသည္ဟု လူမႈကြန္ရက္၌ ေရးသားမႈမ်ားသည္ ေအာက္ၾကာႏုဧရိယာတြင္ ပူေဇာ္ထားေသာ ေရႊစင္ျပား ၃,၉၂၁ ခ်ပ္ အနက္ မည္းေနေသာ ေရႊစင္ျပား ကိုးခ်ပ္၏ရလဒ္သာျဖစ္ၿပီး ၾကာေမွာက္ၾကာလန္ဧရိယာတစ္ခုလံုးရွိ ေရႊစင္ျပားမ်ား ရလဒ္မဟုတ္သျဖင့္ ယင္းရလဒ္အေပၚ သံုးသပ္အေျဖရွာပါက အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္မႈ မွားယြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။
‘‘ကိုးခ်ပ္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ေလးကို ေဖာ္ျပထားတာ။ ထင္ေယာင္ထင္မွားေတြ ျဖစ္မွာစိုးလို႔ ထုတ္ျပန္တာပါ။ က်န္တာေတြက ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေန တယ္’’ဟု သာသနာေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္း ဝင္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေရႊတိဂံုေစတီ ေတာ္ရွိ ၾကာေမွာက္ၾကာလန္တြင္ ကပ္လွဴထားေသာ ေရႊစင္ျပားမ်ားသည္ လက္ရွိပကတိျမင္ကြင္းအရ မည္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖဳတ္ခ်၍ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ အခန္းတြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး ပညာရွင္အဖြဲ႕ က စနစ္တက်ၾကပ္မတ္စစ္ေဆး သန္႔စင္ကာ ရရွိလာသည့္ ေရႊအ ေလးခ်ိန္ကို မွတ္တမ္းတင္ မည္ ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ၾကာေမွာက္ၾကာလန္ ဧရိ ယာအတြင္းရွိ မည္းေနေသာ ေရႊစင္မ်ားကိုသာ ျဖဳတ္၍ လဲလွယ္ ပါက အသစ္ကပ္လွဴေသာ ေရႊစင္ ျပားအေရာင္ႏွင့္ ယခင္ေရႊစင္ျပား တို႔ အေရာင္ညီညာမႈမရွိဘဲ ၾကည္ညိဳသပၸာယ္မႈအားနည္းႏိုင္၍ အရန္သင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေရႊစင္ျပားမ်ားႏွင့္ အစားထိုးပူေဇာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ လက္ရွိတြင္ ေရႊတိဂံု ေရႊသကၤန္းေတာ္ကပ္လွဴခ်ိန္ျဖစ္ ၿပီး ထုိသို႔ကပ္လွဴႏုိင္ရန္ ေလးလခန္႔ ဝါးျငမ္းဆင္ရၿပီး ယခင္က က်ပ္သိန္းရာေက်ာ္ ကုန္က်ခဲ့သည္ဆိုသည္။

လက္ရွိ ျငမ္းဆင္ေနေသာေၾကာင့္ ၾကာေမွာက္ၾကာလန္ ဧရိယာတစ္ခုလံုး ေရႊစင္ေရႊျပား မ်ား အစားထိုးရန္ သင့္ေလ်ာ္ခ်ိန္ ျဖစ္ၿပီး ေရႊစင္ေရႊျပား ေရႊသကၤန္း ေတာ္ ကပ္လွဴပူေဇာ္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္းႏွင့္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစသည့္ သတင္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ မရွိေစရန္ အသိေပး ရွင္းလင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

Credit :www.7daydaily.com

Loading...

Facebook Comments