ေဂါတမဘုရားရွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ဘယ္ႏွစ္ၾကိမ္ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ႔သလဲ

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးျမန္မာနိူင္ငံသို႔ ၾကြခ်ီေတာ္မူသည့္ မွတ္တမ္း

၁။ ပထမအႀကိမ္

မဟာသကၠရာဇ္(၁၀၄)ခုနွစ္ ဒုတိယဝါ သက္ေတာ္ ၃၆ နွစ္တြင္ဖိုးဦးေတာင္ (ျပည္ၿမိဳ႕အနီး)သို႔ ၾကြခ်ီေတာ္မူသည္။ျပည္ေရႊဆံေတာ္ေစတီ ေပါ ္ထြန္းခဲ႔သည္။

၂။ ဒုတိယအႀကိမ္

မဟာသကၠရာဇ္(၁၁၁)ခုနွစ္ ဝါေတာ္(၈)ဝါ သက္ေတာ္ ၄၃ နွစ္တြင္သုဝဏၰဘုမၼိ သထံုျပည္သို႔ ရဟႏၲာ အရွင္ဂဝံပတိမေထရ္ ပင့္ေလွ်ာက္ခ်က္အရ ရဟႏၲာ(၅၀၀)တို႔နွင့္အတူ ၾကြခ်ီေတာ္မူသည္။က်ဴိက္ထီးရုိးေစတီ ေပါ ္ထြန္းခဲ႔သည္။

၃။ တတိယအႀကိမ္

မဟာသကၠရာဇ္(၁၁၃)ခုနွစ္ ဝါေတာ္(၁၀)ဝါ သက္ေတာ္ ၄၅ နွစ္တြင္ရခိုင္ျပည္သို႔ ရဟႏၲာ(၅၀၀)တို႔ႏွင့္ ၾကြခ်ီေတာ္မူသည္။မဟာျမတ္မုနိအပါဝင္ မုနိေလးဆူ ေပါ ္ထြန္းခဲ႔သည္။

၄။ စတုတၳအႀကိမ္

မဟာသကၠရာဇ္(၁၂၃)ခုနွစ္ ဝါေတာ္(၂၀)ဝါ သက္ေတာ္ ၅၅ နွစ္တြင္သုနာပရႏၲတိုင္းသို႔ ၾကြခ်ီေတာ္မူသည္။မန္းေရႊစက္ေတာ္ ေျခေတာ္ရာမ်ား ကိုးကြယ္ရန္ ခ်ထားေတာ္မူခဲ႔သည္။

၅။ ပဥၥမအႀကိမ္

မဟာသကၠရာဇ္(၁၃၆)ခုနွစ္ ဝါေတာ္(၃၃)ဝါ သက္ေတာ္ ၆၈ နွစ္တြင္တေကာင္းျပည္သို႔ ၾကြခ်ီေတာ္မူသည္။ဟန္လင္းႀကီးေစတီ ေပါ ္ထြန္းခဲ႔သည္။

*ဗုဒၶသာသနာ စိရံ တိ႒တု*ဗုဒၶသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးေနလို လလို ထြန္းလင္းေတာက္ပေစေသာဝ္……

Credit:thutasone

Loading...

Facebook Comments