စေနသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

စေနသားသမီးတို႔သည္ ယခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြအႀကီးအကဲမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္မ်ားယူ၍လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္သာလ်ွင္အက်ိဳးထူးခံစားရမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ မိမိလက္ရိွလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္မွ အက်ိဳးအျမတ္ ထူးထူးျခားျခား ရရိွပါလိမ့္မည္။မိမိအလိုဆႏၵျပည္ဝႏိုင္ရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ ကိုယ္က် စီမံခံခြဲၿပိး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရမည္။ တပည့္လက္ေအာက္ငယ္သားႏွင့္ အစု႐ွယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မႈတြင္ သတိထားၿပိး ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ဇိမ္ပစၥည္းမ်ားဝင္မည္။

မၾကာခဏ ခရီသြားရကိန္းရိွ၍ လူမ်ိဳးခြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ေသာ အေရာင္အဝယ္းလုပ္ငန္းမ်ား အလုပ္ေကာင္းမည့္ႏွစ္ကာလျဖစ္သည္။ သိုေသာ္ မည္သည့္ကိုယ္မွ ယံုၾကည္၍မရေသာႏွစ္သာျဖစ္၍ မိမိလုပ္ငန္းအေၾကာင္း၊ မိသာစု၊ မိမိရည္ရြယ္ထားေသာအရာမ်ားအားလံုးမေျပာသင့္၍ ေငြးေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပိး လံုးဝအေခ်းျငားမလုပ္မိပါေစႏွင့္ အမုန္းခံ ေငြျပန္ရတာမ်ိဳးၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ February (9)ရက္ ဤေန႔ ဘုရားတည္၊ ထီးတင္း၊ အေနကဇာတင္၊ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ သိကၡာတင္ျခင္း၊ တိုင္ထူ၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ ကင္းပြန္းတပ္၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ ေဆးေဖာ္၊ ေဆးခန္းဖြင့္၊ နံနက္(10:56)နာရီလြန္ ေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္၊ ထီးထိုးႏွင့္ေရေၾကာင္းခရီးသြားလာျခင္းေကာင္း၏။

ထီးထိုးရန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ February (9)ရက္ ၾကက္ေသြးေရာင္၊ အဝါေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။ဒီႏွစ္ မိမ္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္စြာ မိမိစိတ္လိုရာလုပ္ငန္း ေငြေၾကးရင္းႏွီး စိုက္ထုတ္ၿပိး လုပ္ငန္းစပါ။ သို႔ေသာ္ မႏိုင္ေသာဝန္ကို မထမ္းပါႏွင့္။ ေနာက္ၿပိး အလြယ္တကူဂတိေပးတာမ်ိဳး တာဝန္ယူတာမ်ိဳးလဲ မလုပ္သင့္ပါ။ မိတ္သဂၤဟအေႁခြအရံမ်ား ေပါမ်ားလာေအာင္ လူမႈေရး၊ဘာသာေရး၊ပရဟိတကိစၥမ်ားလုပ္ပါ။ အမ်ားေလးစားၾကည္ညိဳ႕ခံရတတ္ၿပိး ဘဝအထြဋ္အထိပ္ကို ေရာက္ရိွပါမည္။ တရားရေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။

မင္းစိုးရာဇာ ဝန္းထမ္းေလာကလုပ္ေနသူမ်ား အေကာင္းႏွင္႔အဆိုး ဒြန္တြဲထား၍ အေမွာင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကး႐ွာေဖြ႔ျခင္းကို လံုးဝ စြန္႔လြတ္ပါ ဒုကၡေတြ႔တတ္ၿပိး အလင္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္႐ွည္ဘဝတစ္ခုလံုးဝန္းထမ္းအတြက္သစၥာရိွေပးဆပ္ေနသူမ်ားကံအေျပာင္းအလဲ မိမိနာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာ္ၿပိးရာထူးႀကီးေနရာ ထမ္းေဆာင္ရမည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ မိမိေစတနာကေဝဒနာျဖစ္ပြားသြားတတ္ပါသည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ April (6)ရက္ နဂါးျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ေရနံတူေဖာ္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ ညေန(44:33)နာရီလြန္ ပႏၷက္႐ိုက္၊ က်င္ထူး၊ အုတ္ျမစ္ခ်၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ထီးထိုး၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္င္ျခင္း၊ တရားစီရင္ျခင္းေကာင္း၏(13)ရက္ နဂါးျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ နံနက္(9:27)အတြင္း ပႏၷ႐ိုက္၊ က်င္ထူး၊ တိုင္ထူ၊ ေက်ာက္ေသြးေလာင္း၊ ကင္းပြန္းတပ္၊ နာမည္မွည့္၊ ေစ့စပ္၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ ပရဟိတလုပ္ျခင္း၊ အခ်စ္ေရးစကားေျပာျခင္းေကာင္း၏။(အဌမိပူဇာ)(အ႑ပုႏၷပူဇာ)(နံနက္(9:3 မွ9:51အတြင္း သႏၶိပူဇာ)(မဟာသၾကၤန္အႀကိဳ႕ေန)

(20)ရက္ နဂါးျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ ႐ွင္ျပဳ၊ နားသ၊ ေစ့စပ္၊ လက္ထပ္ ညေန႔(4:45)နာရီလြန္ ေရတြင္းေရကန္ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေျမသန္႔မဂၤလာျပဳလုပ္ျခင္းေကာင္း၏။ထီးထိုးရန္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ April (6)ရက္ ေၾကးနီေရာင္၊ အဝါေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။စီးပြားေရးဂ႑။ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ျခံလုပ္ငန္း၊ကားအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း၊ ေရႊေငြရတနာ၊ ယာဥ္စက္စၥည္း၊ ေရနံ၊ ဓာတ္ဆီ၊ စက္သံုးဆီေရာင္းဝယ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဆန္၊ ဆီး၊ ဆား၊ လယ္ထြန္စက္၊ စက္ရံုပစၥည္း၊ သံ၊ သြပ္၊ သစ္သီးဝလံ၊ အစိမ္းေရာင္းရိွေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ကုန္စိမ္းကုန္ေျခာက္၊ သစ္လုပ္ငန္း၊ အိမ္ျပင္အိမ္ေဆာက္အလွဆင္ႏွင့္ အစု႐ွယ္ယာဝင္လုပ္ငန္း ဆက္သြယ္ေရးအပို႔ပစၥည္းမ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္းေကာင္း၏ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္။

ကုမၸဏီတည္ေထာင္ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္းမ်ားမွ အက်ိဳးျမတ္ရတတ္သည္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားရကိန္းၾကံဳလာမည္။အဂၤါနံလုပ္ငန္း၊ ၾကာသပေတးနံ လုပ္ငန္းဟူသမွ် အနည္းငယ္ အခက္ခံမ်ား ျပႆနာမ်ား အထင္အ႐ွားပုဂၢိဳလ္မ်ား အထင္လႊဲမွားျခင္း တရားဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခံရမည္။ မိသာစုတြင္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားတတ္သည္။ မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားအၾကပ္အတည္းေတြ႔ရမည့္။

စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ား မီးေဘးအႏၱရယ္အထူးဂ႐ုစိုက္ပါ။ ရင္းႏွီးေသာသူမ်ားႏွင့္ မိမိအၾကားအယူအဆသေဘာထား မကိုက္ညီမႈမ်ားၾကံဳရမည္။ မိမိပိုင္ပစၥည္းမ်ား တစ္ပါးသူကို ဌာရမ္းျခင္းမ်ား တတ္ႏိုင္သမ်ွေ႐ွာင္ၾကည့္ရမည္။ အိမ္ျခံေျမလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ သတိျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 2019ခု ယခုႏွစ္တြင္ *3လ,5လ,8လ*မ်ားတြင္ မည့္သည္ကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သတိထားေဆာက္ရြင္သင့္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ May (18)ရက္ ရက္ရာဇာ ဤေန႔ အဓိဌာန္ဝင္ျခင္း၊ ဘုရားတည့္၊ ဘုရားပင္ေဆာင့္ျခင္း၊ ထီးတင္၊ က်န္းမားေရးကုသမႈခံယူျခင္း၊ အလုပ္သစ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္၊ ပရဟိတလုပ္ျခင္း၊ ထီးထိုး၊ ဘာသာေရးႏွင့္လူမႈေရးစကားေျပာဆိုျခင္းေကာင္း၏။(ေညာင္ေရသြန္းပြဲ)(ဗုဒၶဇယႏၱီ)(ဂေႏၶဆြရီေဒဝီပူဇာ)(ပု႑မီ)(မႏြႏၱရာ)ထီးထိုးရန္ – ၂၀၁၉ခုႏွစ္ May (18)ရက္ လိေမၼာ္ေရာင္၊ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။

အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရးဂ႑ ။အခ်စ္ေရးသမားမ်ားအတြက္ မိမိအားဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တစ္ခုလပ္၊ မုဆံုးဖို႔/မ boy,girl အခ်ိိဳ႕ခ်ဥ္းကပ္လာတတ္သည္။အခ်စ္ေရးမွာ တစ္ပါးသူမ်ားဝင္ေရာက္ၿပိး ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား စိတ္႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။
အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားျခင္းေၾကာင့္ အခ်စ္ေရး၊အိမ္ေထာင္ေရးထိခိုက္ၿပိး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မယံုၾကည္စရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။

အပ်ိဳ၊လူပ်ိဳမ်ား မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္အခြမ္းအလမ္းမ်ာရိွပါသည္။ အထူး အမုန္းပြားစရာ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ မိမိကိုယ္
က်င့္သိကၡကာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အမႈကိစၥမ်ား မက်ဴးလြန္ရန္ အသိသတိႏွင့္သာ ေနထိုင္သင့္သည္ႏွစ္ျဖစ္သည္။အေပါင္းအသင္း
ႏွင့္ အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ မိမိရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေႏွာင္းေႏွးသြားတတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ June (15)ရက္ ဤေန႔ ဘုရားတည္၊ ေက်ာက္ဆစ္ထုျခင္း၊ ေၾကးသြန္းေလာင္းျခင္း၊ ကုမၸဏီဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေနစက္
(12:00)နာရီလြန္ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ပႏၷက္႐ိုက္၊က်င္ထူး၊ အဝီစိတြင္းတူးျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ အပ္ႏွံျခင္း၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ အိမ္ေျပာင္း၊ ထီးထိုး၊ ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္းေကာင္း၏။

ထီးထိုးရန္ – ၂၀၁၉ခုႏွစ္ June (15)ရက္ အညိဳ့ေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ ထီးထိုးပါ။အခ်စ္ေရးႏွင့္အိမ္ေထာင္ေရး အသက္ ၁၅၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၃၂၊ ၃၅ ထိုႏွစ္အသက္ပိုင္းျခားမ်ား ညံေနတတ္သည္။ ေမတၱာေရးတြင္ အေသးစားျပႆနာမ်ားကို အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ပဋိပကၡ အထစ္အေငါ့ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ကာ တစ္ပါးသူ၏ ပေယာကေၾကာင္းလဲ မိမိခ်စ္ေရးရာမ်ား လမ္းခြဲရတတ္သည္။ ေနာက္ၿပိး မိမိမ္သာစုတြင္ တစ္ပါးသူ၏ စကားမ်ားျဖင့္ ေသြထိုးျခင္း ယံုၾကည္၍ ျပႆနာတတ္ျဖစ္ျခင္း၊ ရံဖန္ရံခါ စကားျငင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။

အသက္ ၁၆ႏွစ္ မွ ၂၀ႏွစ္အထိ/၂၄ႏွစ္ မွာ ၂၉အထိ အပ်ိဳလူပ်ိဳ အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမ်ား သာယာလိမ့္မည္။ ခ်စ္သူထံ အိမ္ေထာင္ဘက္ထံမွာ တန္းဖိုးႀကီးလက္ေဆာင္ႏွင့္ တန္းဖိုးျဖတ္လို႔မရတဲ့ “ပီတိ”မဂၤလာေကာင္းသတင္းမ်ား ၾကားရ၍ လက္ေဆာင္ဂ႑မ်ားရလိမ့္မည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ Junly (20)ရက္ ဤေန႔ နံနက္(8:34)နာရီအတြင္း ႐ွင္ျပဳနားသ၊ ဘုရားအေနကဇာတင္၊ သိဒိၶတင္ျခင္း၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ နာမည့္မွည့္၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ဧည့္ခံပြဲစတင္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ ခရီးသြားလာျခင္းေကာင္း၏။အသက္ ၃၃၊ ၃၄ ႏွစ္ ႏွင့္ ၃၆ႏွစ္မွာ ၄၀ႏွစ္ရိွသူမ်ား စီးပြားတိုးတတ္ျခင္း၊ ဝန္းထမ္းေလာကဆို ရာထူးရာခံ၊ အႀကီးအကဲ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရတတ္ၿပိး မိသားစုဘုရားဖူးထြက္ရျခင္း၊ အလွဴဒန္းကုသိုလ္ ေကာင္းမႈမ်ားလည္း ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။

အိမ္၊ျခံ၊ ေရႊေငြရတနာ၊ ဇိမ္ခံစက္ပစၥည္းႀကီးမ်ား ဝင္လာမည့္၊ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား သက္တမ္း႐ွည္ၾကာလာၿပိး သားသမီးေတာင္တေနသူမ်ား ရပါလိမ့္မည္။ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းဝင္မည္။ အိမ္ေထာင္႐ွင္စံုတြဲ အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးႏွင့္ ထိုေနနံနာမည္ အပူ ႏွင့္ မိမိအိမ္ညအိပ္လက္ခံျခင္းေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။ အထူးသျဖင့္ တစ္ပါးသူ၏ ၾကားခံဝင္ေရာက္စြတ္ဖတ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ မိသာစုတြင္ ေခါင္ေဆာင္လုပ္ျခင္းမ်ား သတိထားရမည့္ႏွစ္သာျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဖက္မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အလည္အပတ္သြားျခင္း၊ အကူညီေပးရျခင္းႏွင့္ ဘုရားဖူးမိသာစုေဆြမ်ိဳးအသိုင္းဝိုင္ စံုလင္းသြာ ခရီးထြက္ရတတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ September (14)ရက္ ရက္ရာဇာ ဤေန႔ နံနက္(10:28)နာရီအတြင္း ဆိုင္းဘုတ္တင္ျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေစတီပုထိုးျပဳျပင္ျခင္း၊ ကေလးထမင္းခြံ၊ ထီးထိုး၊ ခြဲစိပ္ကုသခံယူျခင္း၊ မဂၤလာအမႈကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေငြေၾကးေခ်းျငားျခင္း၊ အလုပ္သစ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္၊ အခ်စ္ေရးစကားေျပာျခင္းေကာင္း၏။

ပညာေရးဂ႑-စေန႔သားသမီးမ်ား ပညာေရးဂုဏ္ထူးတန္းဝင္ေရာက္ျခင္း၊ ထူးခြၽန္ဆု၊ ဂုဏ္ထူး၊ ဘြဲ႔ထူးဒီဂရီ ရမည့္ မဂၤလာရိွေသာႏွစ္ျဖစ္သည္။ စာေမးပြဲေျဖဆို ႏွစ္ေအာက္က်သူမ်ား၊ ျပည္ပႏိုင္ငံ ဘာသာရပ္စာေမးပြဲ၊ အင္တာဗ်ဴ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ပညာေရးသင့္ျခင္း ေအာင္ျမင္မႈရပါလိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာမ်ား၊ အႏုပညာဆိုင္ရာမ်ား ေအာင္ျမင္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင့္စာေမးပြဲမ်ားေျဖဆိုျခင္း ေကာင္း၏။ ပညာေရးဂ႑ အသီးသီးရိွ လူႀကီး၊လူငယ္ လူတန္းစားမေရြး ဆက္လက္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၾကရန္အၾကံျပဳပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းမ်ား မိမိလက္တစ္ကမ္း ေရာက္ရိွလာလိမ့္မည္။

စက္မႈလက္မႈ ပညာမ်ားေခတ္ႏွင့္ေလ်ွာ္ညီေသာ ဆန္းသစ္ပညာရပ္မ်ား ေလ့လာလိုက္စားျခင္းမ်ား အထူးေကာင္းမြန္ၿပိး ေအာင္ျမင္မႈဂုဏ္သတင္းမ်ားေက်ာေဇာလိမ့္မည္။ မိမိမထင္မွတ္ထား မေမ်ာ္လင္းထားေသာ ေနရာ၊ေဒရပ္ျခားကေန႔ ေငြေၾကးဝင္ျခင္း၊ မႏွစ္အေႂကြးမ်ားျပန္ရျခင္းႏွင့္ ရာထူးတိုး ေနရာဌာေနေျပာင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္း အစိုးရႏိုင္ငံေတာ္မွ ဘြဲ႔ထူးဂုဏ္ထူး ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းမ်ားခံရတတ္သည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္ December (14)ရက္ နဂါးျပည္ျပႆဒါး ဤေန႔ နံနက္(10:39)နာရီလြန္ ဂါထာမႏၱန္သိဒိၶတင္ျခင္း၊ ေရတြင္းေရကန္တူးေဖာ္ျခင္း၊ အဝိစိတြင္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြသစ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ အလုပ္သစ္ေလ်ွာက္ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းခရီးသြားျခင္းေကာင္း၏။စေနသားသမီးမ်ား ထီးေပါက္ႏိုင္၍ ထီးထိုးရန္… သူတစ္ပါးအတြက္ ရည္စူး၍ ၾကံဳရာေတြရာေနကေန႔ ထီဂဏန္းကို ထိုးေပးပါ။

က်န္မားေရးတြင္ ေလးဖက္နာေရာဂါ၊ က်ီးေပါင္းတတ္ျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ဒူနား၊ ခါနား၊ အဆစ္အျမစ္ကိုက္ခဲျခင္းေရာဂါမ်ား ခံစားရတတ္
သည္။ က်န္းမားေရးအတြက္ စည္းကမ္းစနစ္တက် စားေသာက္ျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊ အပန္းေျဖခရီးသြားလာျခင္း၊ က်န္းမာေရး စင္တာမ်ားတြင္ စစ္ေဆးခံယူျခင္းမ်ား ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။

မထင္မွတ္ေသာ ေလာကဓံတရာမ်ား ႐ိုက္ခတ္လာႏိုင္သည္။ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ လူပေယာဂအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္ ထားရိွသမ်ွ အားလံုး တိုက္ခိုက္ခံရ၍ ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ ရန္သူအေပါင္း နယ္ေျမနယ္ျခား လႈမ်ိဳးစံု စုေပါင္းလုပ္ၾကံလာတတ္သည္။သို႔ျဖစ္ပါ၍ စေနသားသမီးမ်ား မိမိယံုၾကည္ရာ ဘာသာေရး တရားအတိုင္း အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ဒါနကုသိုလ္၊ သီလကုသိုလ္၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ္ျပဳလုပ္ၾကပါ။

ေဆာင္ရြက္စရာကိစၥမ်ား ➖ ယခုႏွစ္တြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္လုပ္ငန္းကိစၥအဆင္ေျပရန္အတြက္ ဘုရားတြင္(ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ ) ဂုဏ္ေတာ္ရြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၃)ပတ္စိတ္ၿပီး ခရီးသြားျခင္း၊* ေရႊအိုး ေရာင္ ၊ ၾကည္ျပာေရာင္၊ ပန္းေရာင္ * အဝတ္အထည္မ်ာဝတ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထိုအေရာင္မ်ားကို အေဆာင္အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

စေနသားသမီးမ်ား ကံေကာင္းေစလိုေသာ္…..ေတာင္အရပ္မွာ ထီးနီ သို႔ တံခြန္စိုက္ျခင္း၊ ကံေကာ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။အေနာက္ေတာင္အရပ္ လမ္းေဘးဝဲယာတြင္ ၾကက္ဆူးပင္၊ ၾကံပင္စိုက္ပါ။စေနသားသမီးမ်ား နက္ျပာေရာင္ရိွေသာ နီလာရတနာ ဝတ္ဆင္ပါ။အက်ိဳးေပးေသာအကၡရာႏွင့္ဂဏန္းမ်ားမွာ(အ၊ ဆ၊ မ၊ က)(၂- ၆- ၅- ၈)

ယၾတာ ➖ မိမိေမြးေန႔တြင္ အုန္းၫြန္႔၊ အင္းၾကင္းၫြန္႔၊ စံပယ္ပန္း၊ ၾသဇာၫြန္႔(၁၁)ၫြန္႔ ေငြထီး(၁၁)လက္၊ ယပ္ေတာင္(၈)ေခ်ာင္း ပူေဇာ္ေပးပါ။ အသက္ရြယ္အိုးၾကီးမ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အဝတ္အထည္၊ ဆပ္ျပာေမႊးခဲ၊ ထီး၊ ဖိနပ္မ်ားလွဴေပးပါ။ ဘုရားတြင္(ဝိဇၨာစရဏ သမၸေႏၷာ ) ဂုဏ္ေတာ္ရြတ္ဆိုၿပိး ပုတီး(၃)ပတ္စိတ္ပါ။

ေဗဒင္ႏွင့္လကၡဏာ ဆရာမင္းသူရ 📱09456471357(Viber)

Loading...

Facebook Comments