ႏွစ္သစ္ကိုၾကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ စုံတြဲ ၅၀၀ကို အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အခမဲ့ စုေပါင္း မဂၤလာပြဲက်င္းပေပး

ဂ်ကာတာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္သစ္အၾကိဳေန႔က စုံတြဲ ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔အား မိုးဖြဲဖြဲရြာေနေသာ ဂ်ကာတာျမိဳ႔ထဲတြင္ ယာယီတဲမ်ားထိုး၍ စုေပါင္း မဂၤလာပြဲက်င္းပေပးခဲ့သည္။

ဆင္းရဲေသာ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ တရား၀င္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းျဖစ္ေစရန္ ဂ်ကာတာ ျမိဳ႔ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က စုစည္းစီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အဆိုပါစုံတြဲမ်ားတြင္ ေမြးစာရင္းမရွိသူမ်ား(သို႔)တရား၀င္ လက္မထပ္ရေသးသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တရား၀င္စာရြက္စာတန္းမရွိၾကသူမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။

သို႔ေသာ္ တရား၀င္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ယင္းတို႔ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မွုမ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မွုကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ စုစည္းစီစဥ္ေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ကာတာျမိဳ႔ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကေျပာသည္။

“ကြ်န္မ တကယ္ကို ၀မ္းသာပါတယ္။ ခုဆို ကြ်န္မတို႔ လင္မယားက တရား၀င္လက္ထပ္ျပီးသြားျပီေလ။ ဒီေတာ့ ကြ်န္မသမီးေလးကို ေမြးစာရင္းလုပ္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာက အသိအမွတ္ျပဳျပီေပါ့”ဟု ထို လက္ထပ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္း စုံတြဲ ၅၀၀ တြင္ အသက္အၾကီးဆုံး သတို႔သားမွာ အသက္ ၇၆ ႏွစ္ရွိျပီး၊ အသက္အၾကီးဆုံး သတို႔သမီးမွာ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိကာ၊ အသက္အငယ္ဆုံး စုံတြဲမွာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္စီရွိၾကသည္။

ယခု စုေပါင္းမဂၤလာပြဲသည္ ဂ်ကာတာျမိဳ႔ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ႏွစ္သစ္အၾကိဳေန႔၀ယ္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္က်င္းပေပးျခင္းျဖစ္ျပီး မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆုနမိေဘးသင့္သူမ်ားအား အေလးထားျခင္းအားျဖင့္ မီးရွဴးမီးပန္းမ်ား မပစ္လႊတ္ခဲ့ေခ်။

PN
Ref: Indonesia welcomes 2019 with mass wedding in Jakarta

ဂ်ကာတာ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္သစ္အၾကိဳေန႔က စုံတြဲ ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔အား မိုးဖြဲဖြဲရြာေနေသာ ဂ်ကာတာျမိဳ႔ထဲတြင္ ယာယီတဲမ်ားထိုး၍ စုေပါင္း မဂၤလာပြဲက်င္းပေပးခဲ့သည္။

ဆင္းရဲေသာ မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ တရား၀င္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းျဖစ္ေစရန္ ဂ်ကာတာ ျမိဳ႔ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔က စုစည္းစီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး အဆိုပါစုံတြဲမ်ားတြင္ ေမြးစာရင္းမရွိသူမ်ား(သို႔)တရား၀င္ လက္မထပ္ရေသးသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ တရား၀င္စာရြက္စာတန္းမရွိၾကသူမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။

သို႔ေသာ္ တရား၀င္လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ ယင္းတို႔ႏွင့္ ယင္းတို႔ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မွုမ်ားျဖစ္သည့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မွုကဲ့သို႔ေသာ ၀န္ေဆာင္မွုမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ စုစည္းစီစဥ္ေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ကာတာျမိဳ႔ေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကေျပာသည္။

“ကြ်န္မ တကယ္ကို ၀မ္းသာပါတယ္။ ခုဆို ကြ်န္မတို႔ လင္မယားက တရား၀င္လက္ထပ္ျပီးသြားျပီေလ။ ဒီေတာ့ ကြ်န္မသမီးေလးကို ေမြးစာရင္းလုပ္ဖို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာက အသိအမွတ္ျပဳျပီေပါ့”ဟု ထို လက္ထပ္ပြဲတြင္ ပါ၀င္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးကေျပာသည္။

ယင္း စုံတြဲ ၅၀၀ တြင္ အသက္အၾကီးဆုံး သတို႔သားမွာ အသက္ ၇၆ ႏွစ္ရွိျပီး၊ အသက္အၾကီးဆုံး သတို႔သမီးမွာ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိကာ၊ အသက္အငယ္ဆုံး စုံတြဲမွာ အသက္ ၁၉ ႏွစ္စီရွိၾကသည္။

ယခု စုေပါင္းမဂၤလာပြဲသည္ ဂ်ကာတာျမိဳ႔ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ ႏွစ္သစ္အၾကိဳေန႔၀ယ္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္က်င္းပေပးျခင္းျဖစ္ျပီး မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆုနမိေဘးသင့္သူမ်ားအား အေလးထားျခင္းအားျဖင့္ မီးရွဴးမီးပန္းမ်ား မပစ္လႊတ္ခဲ့ေခ်။

PN
Ref: Indonesia welcomes 2019 with mass wedding in Jakarta

Credit :Popular News Journal

Loading...

Facebook Comments