စေလဦးပုညရဲ႕ ထီေပါက္ကိန္း ရွိမရွိ တြက္နည္း…..

၁။ မိမိရဲ႕ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ကို တည္

မိမိရဲ႕ ျဂိဳဟ္သက္ႏွင့္ ေပါင္းပါ။

ျဂိဳဟ္သက္မ်ား

———————-

တနဂၤေႏြ= ၆

တနလၤာ= ၁၅

အဂၤါ= ၈

ဗုဒၶဟူး= ၁၇

ၾကာသပေတး= ၁၉

ေသာၾကာ= ၂၁

စေန= ၁၀

ရာဟု= ၁၂

၂။ ေပါင္းျပီး ၄၃နဲ႔ (÷)ပါ။

၃။ ရ႐ွိတဲ့ အၾကြင္းနဲ႕ မိမိရဲ႕ အသက္နဲ႕ ထပ္ေပါင္းပါ။

မိမိအသက္ဆိုတာ ၂၉ျပည့္ၿပီးလၽွင္ ၃၀လို႔ ယူရပါမယ္။

၄။ ေပါင္းျပီးလၽွင္ ၇နဲ႔ ထပ္ (÷)စားပါ။

ရလာတဲ့ အၾကြင္းက

၀ၾကြင္း၊ ၅ၾကြင္းဆို ထီဆုၾကီးေပါက္မည္။

၁ၾကြင္း၊ ၆ၾကြင္းဆို ထီဆုေသး ျဖစ္မည္။

ထိုသို႔ ေပါက္ဖို႕အခြင့္ရွိလာလၽွင္

မိမိ၏ ျမန္မာေမြးခုနွစ္ကို တည္ ၇ျဖင့္ ထပ္ (÷)စားပါ။

၁ၾကြင္း = ၇အစ ၅အဆံုး၊ ၆အစ ၅အဆံုး

၂ၾကြင္း= ၁အစ ၆အဆံုး၊ ၆အစ ၇အဆံုး

၃ၾကြင္း= ၂အစ ၇အဆံုး၊ ၅အစ ၇အဆံုး

၄ၾကြင္း= ၃အစ ၁အဆံုး၊ ၂အစ ၁အဆံုး

၅ၾကြင္း= ၄အစ ၂အဆံုး၊ ၃အစ ၂အဆံုး

၆ၾကြင္း= ၅အစ ၃အဆံုး၊ ၃အစ ၄အဆံုး

0ၾကြင္း= ၆အစ ၄အဆံုး၊ ၅အစ ၄အဆံုး

ထိုဂဏန္းေလးေတြ ထိုးဖို႔ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

Credit:Thutasone

Loading...

Facebook Comments