နည္းပညာတကၠသိုလ္စတုတၳႏွစ္ေက်ာင္းသူ မိုးရြာလာ၍ ဆိုင္ကယ္ေနာက္မွ ထီးဖြင့္ေဆာင္းရာဆိုင္ကယ္ေပၚမွျပဳတ္က်၍ ေဆးရုံမွာေသဆံုး။

မအူပင္ၿမိဳ႕(9/1/2019)နည္းပညာတကၠသိုလ္
စတုတၳႏွစ္ျမဳိ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသူ
မျမတ္ႏိုး (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္) ေနသူ
ေက်ာင္းတက္ရန္အသြား ေရလဲလမ္းဆံု
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ အေက်ာ္တြင္ မိုးရြာလာ၍
ဆိုင္ကယ္ေနာက္မွ ထီးဖြင့္ေဆာင္းရာ ေနာက္သို႔
လန္က်၍ အေရးေပၚရန္ကုန္ေဆးရုံတင္လိုက္ရာ
၎ျဖစ္ေသာ(8/1/2019)ညေနတြင္ ရန္ကုန္
ေဆးရုံတြင္ ဆံုးသြားေၾကာင္းပါ။

ဆိုင္ကယ္ယာဥ္ေမာင္းအား ယာဥ္ထိန္းမွ တရားလို
ျပဳကာ မအူပင္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္အေရး
ယူ ထားေၾကာင္းသတင္းရရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
မအူပင္ေက်ာ္လႊား
09977555111

Loading...

Facebook Comments