ၿခံအမွတ္ ၅၄ အတြက္ လမ္းဆုံးအထိ ဆက္ေလွ်ာက္မယ္လို႔ ဦးေအာင္ဆန္းဦး ဆို

ေနျပည္ေတာ္(ဇန္နဝါရီ ၁၁ရက္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္)။ ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ၿခံအမွတ္ ၅၄ အေမြကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေနာက္ဆုံးႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ အမႈကို ျပန္လည္စစ္ေဆး ေပးရန္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ထံ တိုက္႐ိုက္တင္ျပလိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂ဝအရ အထူးအယူခံဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ကာယကံရွင္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ သူ၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူတို႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ ဇန္နဝါရီ ၁၁ရက္၊ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ကာ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးထံ တိုက္႐ိုက္ တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီအဆင့္က ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳဖို႔ပဲ ေလွ်ာက္တာ။ ခြင့္မျပဳရင္ေတာ့ ဒါၿပီးၿပီ။ သူ႔ အေပၚမွာပဲ အခရာ မူတည္တယ္” ဟု ဦးေအာင္ဆန္းဦး၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအးလြင္(မိုးဟိန္းေက်ာ္)က ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး အေရွ႕တြင္ မီဒီယာမ်ားကို ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ တြင္ “အထူးအယူခံခုံ႐ုံး သို႔မဟုတ္ စုံညီခုံ႐ုံးျဖင့္ စစ္ေဆး စီရင္ထားသည့္ အမႈမွအပ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က အၿပီးသတ္ စစ္ေဆးစီရင္ထားသည့္ မည္သည့္အမႈကို မဆို အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ အေရးယူေလာက္ေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ ေပၚေပါက္ သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္က မိမိသေဘာအရ ထင္ျမင္ယူဆလွ်င္ ထိုျပႆနာကို အထူး အယူခံခုံ႐ုံး သို႔မဟုတ္ စုံညီခုံ႐ုံးျဖင့္ ျပည္လည္စစ္ေဆး စီရင္ေစႏိုင္သည္” ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ၎၏ ဆင္ျခင္တုံတရားအရ ဦးေအာင္ဆန္းဦး၏ တင္ျပခ်က္အေပၚ ခြင့္မျပဳဘဲ ပယ္ခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာ ရွိသည္။

ထိုသို႔ ပယ္ခ်ခံရပါက “(ဒီတစ္ႀကိမ္ၿပီးရင္) ဥပေဒအတိုင္း လမ္းဆုံးသြားၿပီ။ ဥပေဒဆိုတာ တရားဥပေဒကို ေျပာေနတာ မဟုတ္ဘူး။ မတရားဥပေဒလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းကေတာ့ ဆုံးသြားၿပီ” ဟု ကာကယံရွင္ျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ဆိုသည္။

ေျမအက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဧကနီးပါး ရွိသည့္ ၿခဳံအမွတ္ ၅၄အတြင္းရွိ ၿခံႏွင့္ေနအိမ္ အေမြပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစ္ကိုအရင္းျဖစ္သူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ခံယူထားေသာ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉ႏွစ္ကတည္းက တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ၿခံအမွတ္(၅၄)အတြင္းမွ ေပ(၁၀၀×၇၀) အက်ယ္ရွိ ေျမကို ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၾကည္က ၎ မေသဆုံးခင္ ေမြးစားသား ဦးခင္ေမာင္ေအးကို ေမတၱာျဖင့္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းဧရိယာကို ခ်န္လွပ္၍ ခြဲယူရန္ အမိန႔္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းအမိန႔္အရ ဦးေအာင္ဆန္းဦးအေနျဖင့္ ၎ရသည့္ ေျမေပၚတြင္ အိမ္မပါသလို ေဒၚခင္ၾကည္က ေမြးစားသား ဦးခင္ေမာင္ေအးကို ေျမေပးခဲ့၍ အေမြခြဲရာတြင္ ယင္းေျမ မပါျခင္းအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိဘဲ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေလွ်ာက္ထားလာျခင္းျဖစ္သည္။

“အခုဟာက ႏွစ္ေယာက္ထဲ ရွိတယ္။ ဒါထက္ လြယ္ဦးမလား။ အဲ့ဒါကိုေတာင္မွ ၁၉ႏွစ္ရွိၿပီ။ ညီတူညီမွ် မခြဲႏိုင္ဘူးဆိုတာ တစ္ခုခုေတာ့ အမ်ားႀကီး မွားေနၿပီဆိုတာ ဥပေဒအရေကာ ဟိုဘက္က မခြဲခ်င္၊ ခြဲလို႔မရေအာင္ လုပ္တဲ့ဘက္ကေကာ မွားေနၿပီဆိုတာ သိဖို႔ေကာင္းၿပီ။ အဲ့ဒါမွ မစဥ္းစားတတ္လို႔ရွိရင္ေတာ့ ငတုံးလို႔ပဲ ေျပာရေတာ့မွာပဲ” ဟု ဦးေအာင္ဆန္းဦးက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းကလည္း အဆိုပါ အေမြခြဲေဝမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံးထံ အထူးအယူခံ တင္သြင္းခဲ့ေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္တြင္ ၎၏ အထူးအယူခံတင္သြင္းမႈကို ပ လပ္ခဲ့သည္။

“ပ လပ္လိုက္တဲ့ တရားသူႀကီးေတြကလည္း စုၾကည္ ခန႔္ထားတဲ့ တရားသူႀကီးေတြ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ေနာက္ဆုံး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လုပ္ေနတုန္းပဲ။ ထြန္းထြန္းဦးတို႔ ဘာတို႔က သူတို႔ ယူထားတဲ့ တာဝန္ဝတၱရားအရ ကြၽန္ေတာ့ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေပးဖို႔ မီဒီယာကေနတစ္ဆင့္ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု အသက္ (၇၅)ႏွစ္အ႐ြယ္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂ဝအရ ဦးေအာင္ဆန္းဦးအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ တိုက္႐ိုက္ တင္ျပခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း ဝါရင့္ေရွ႕ေနႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က သုံးသပ္သည္။

“အခုဟာက တရားသူႀကီးရဲ႕မူလဘူတအာဏာ ေလွ်ာက္တယ္ဆိုတာက ဥပေဒအရ ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ အထင္အရွားႀကီးကို ဒါအမွားႀကီးလို႔ ျဖစ္ရေလာက္ရင္ အဲ့ဒါမွ တရားသူႀကီးရဲ႕မူလဘူတအာဏာ သုံးရတယ္ဗ်။ အဲ့ေတာ့ အခုဟာက တင္တယ္။ ႐ုံးက ၾကည့္လိုက္မွာပဲ။ ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ ဒီဟာကေတာ့ မူလဘူတအာဏာ သုံးရေလာက္ေအာင္ ျဖစ္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီးေတာ့ ပယ္ေလာက္ႏိုင္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တယ္။ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ” ဟု ေရွ႕ေနႀကီး ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ၿခံအမွတ္(၅၄) ၿခံဝင္းႏွင့္ ေနအိမ္ကို ေလလံပစ္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တစ္ဝက္စီ ခြဲယူရန္ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ဆႏၵရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿခံအမွတ္ (၅၄)သည္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံရသည့္ ေနအိမ္ျဖစ္ၿပီး အက်ယ္ခ်ဳပ္မွလြတ္လာခ်ိန္တြင္လည္း အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည့္ အထင္ကရ ေနရာတစ္ခု လည္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေနအိမ္ႏွင့္ ၿခံဝင္းကို ျပတိုက္ လုပ္သင့္သည္ဟု ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚကိုလည္း ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ေအာက္ပါအတိုင္း တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။

“ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ စုၾကည္က သူ႔အတြက္ အထိမ္းအမွတ္ အေနနဲ႔ လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဒါ အဓိပၸာယ္ အဲ့တစ္ခုပဲ ရွိမယ္။ အဲ့ဒါေကာ ဥပေဒအရ လုပ္ခြင့္ရွိလားဆိုေတာ့ ဘာမွ မရွိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က တစ္ဝက္ပိုင္ထားလို႔ပဲ။ ကြၽန္ေတာ့ကို ေက်နပ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ဝယ္ၿပီးေတာ့ အထိမ္းအမွတ္ လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဒါက ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ့ကို တန္ရာတန္ဖိုး မေပးဘဲနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး အေၾကာင္းေတြ ျပၿပီးေတာ့ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီးေတာ့ အကုန္လုံး အပိုင္စီးတယ္ဆိုတာ အဓိပၸာယ္ မရွိဘူး” ဟု ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

Credit :www.mizzimaburmese.com

Loading...

Facebook Comments