မိခင္ျဖစ္သူ အိမ္ကထြက္သြားကထဲက ဘာမွမစားေတာ့ပဲ အိပ္ရာထဲလဲေနတဲ႔ သမီးငယ္ေလး . . .(ဒီ Post ကို မိခင္ျဖစ္သူ ေတြ႔ပါေစ)

သမီးေလးခ်စ္ျမတ္နိုးသည္က်န္းမာေရးအသည္းသန္ျဖစ္ေနပါသျဖင့္ မိခင္ၿဖစ္သူ ေမသဇင္မိုး(ခ)မိုးမိုးအျမန္ဆုံးျပန္လာေပးပါရန္ ကေလးမွာအစာလဲမစားေဆးလဲတိုက္မရျဖစ္ေနပါတယ္ ေရအနည္းငယ္ဒါေသာက္သျဖင့္ကေလးမွာ(အသက္အႏၱရယ္)စိုးရိမ္ရသျဖင့္ မိခင္ျဖစ္သူ ဒီစာကိုေတြ႔ရိွကအျမန္ဆုံးျပန္လာေပးပါ

မိခင္ျဖစ္သူမယုံႀကည္ပါက. မရီးအႀကီးကိုစံုစမ္းေမးပါမိခင္ 8.2.2019တြငေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ေနစကေလးသည္အစားစာကိုပံုမွန္မစားသျဖင္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕သဲ႔လာပီးအိပ္ရထဲတြင္ဘုံးဘုံးလဲျဖစ္ေနပါတယ္

မိခင္ျဖစ္သူသမီးကိုသနားေသာအားျဖင့္အျမန္ဆုံးျပန္လာေပးပါ

ေမတာၱေရွ႕ထားပီးအျမန္ဆုံးျပန္လာေအာင္ရွယ္ေပးက်ပါ ဖုန္း..09898126791…09891394905…09265378406..အျမန္ဆက္သြယ္ေပးပါ္

မိခင္ျဖစ္သူေတြ႔ေအာင္ ဒီ Post ေလးကို Share ေပးပါဦးေနာ္…

Credit:maharmedianews

Loading...

Facebook Comments