ဂိတ္ေၾကးေပးေဆာင္ရာတြင္ ၅ က်ပ္တန္ကိုလက္မခံသည့္ တိုးဂိတ္ဝန္ထမ္းကို ကုမၸဏီမွ အလုပ္ထုတ္ပယ္

ဂိတ္ေၾကးေပးေဆာင္ရာတြင္ ၅ က်ပ္တန္ကို လက္မခံသည့္ တိုးဂိတ္ဝန္ထမ္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို မိတၳီလာ – မႏၲေလး အပိုင္း B.O.T စနစ္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေသာ္တာဝင္းကုမၸဏီမွ အလုပ္ထုတ္ပယ္လိုက္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

မိတၳီလာ – မႏၲေလး အပိုင္းရွိ သေျပဝတိုးဂိတ္သို႔ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔က အိမ္စီးကားတစ္စီးေရာက္ရွိလာၿပီး လမ္း/တံတားအသုံးျပဳခ ၄၀၀ က်ပ္ကို ေပးရာတြင္ ၅ က်ပ္တန္ ၁၀ ႐ြက္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယာဥ္ေပၚပါ အမည္မသိ အမ်ိဳးသမီးမွ လမ္း/တံတားအသုံးျပဳခ အျဖစ္ (၂၀၀)က်ပ္တန္ (၁)႐ြက္၊ (၁၀၀) က်ပ္တန္ (၁)႐ြက္၊ (၅၀)က်ပ္ တန္ (၁)႐ြက္ႏွင့္ (၅)က်ပ္တန္ (၁၀) ႐ြက္တို႔အား ေပးေဆာင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ တိုးဂိတ္ဝန္ထမ္း ျဖစ္သည့္ ေငြေကာက္တာဝန္က် အမ်ိဳးသမီးမွ “ (၅)က်ပ္တန္မ်ား မယူႏိုင္ေၾကာင္း၊ အျခားေနရာတြင္ သြားသုံးပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ရာ ၁၀ မိနစ္ခန႔္ အေခ်အတင္ အျငင္းပြားခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္ကို စိစစ္ရာတြင္ ေငြေကာက္တာဝန္က် ဝန္ထမ္း၏ ေျဖရွင္းပုံ နည္းလမ္းမွားယြင္းသည္ဟုဆိုကာ ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းႏွင့္အညီ အဆိုပါဝန္ထမ္းအား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ၿပီး အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အလားတူ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္ တိုးဂိတ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မြမ္းမံသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေစျခင္း၊ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရးတို႔အတြက္ တာဝန္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္မွ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ၎ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။

Credit :www.mizzimaburmese.com

Loading...

Facebook Comments