ထိုင္းနိုင္ငံမွာ ဒညင္းပင္တစ္ပင္ကို သၾကားမင္း မိုးရြာခ်

ဖထလံုးျပည္နယ္က ေနအိမ္၀င္းတခုအတြင္းမွာ ၁၀ ပါတ္လည္ေနရာမွာ ကြက္ျပီး မိုးရြာေနတာ သံုးရက္ခန္ ့ရွိျပီျဖစ္ပါတယ္။ ရြာသားေတြအားလံုးက တခိုးၾကီးတဲ့ ဗ်ာဒိတ္ခံ ေနရာျဖစ္လို ့ သန္ရွင္းေသာ ေရစင္ကို နတ္သၾကားေတြက ရြာခ်ေပးေနတယ္လို ့ ယံုၾကည္ေနၾကျပီး သက္ၾကီးရြယ္အိုေတြ လူနာေတြ နဲ ့ တျခားျမိဳ ့နယ္ေတြကရာနဲ ့ခ်ီတဲ့ မိသားစုေတြ
ေရာက္လာျပီး ဒီ သၾကားမင္းမိုးေရကို လာယူေနၾကပါျပီ။

ရုပ္သံ

သၾကၤန္နီးလို ့ သၾကားမင္းက သူစုေတခဲ့ဘူးတဲ့ ဘ၀ ေတြမွာ ဒီဒညင္းပင္ ေနရာပါလို ့ မိုးရြာျပတာလို ့ လည္း ဘာသာေရးသမားေတြက မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။
မနားမက်န္ျဖစ္လို ့ အိပ္ယာထဲလဲေနတဲ့ အဖြားအိုကို သၾကားမိုးတစ္ဇြန္းလိုက္တာနဲ ့ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ထထိုင္နိုင္သြားခဲ့တယ္လို ့
ထိုင္းသတင္းေတြမွာ ပါလာျပီး ၊ ဒညင္းပင္မွာ ရြာေနတဲ့ သၾကားမိုး
သတင္း ထိုင္းတနိုင္ငံလံုးမွာ အက်ယ္တ၀င့္ေဖၚျပေနၾကတာေၾကာင့္ ထိုင္း
နိုင္ငံ မိုးဇလ ေဗဒ နဲ ့ သဘာ၀ ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြ နဲ ့ ေလတပ္ဖြဲ ့ကပါ စစ္ေဆးေရးေတြ လြတ္ျပီး သၾကားမင္း မိုးေရရဲ ့ အရင္းျမစ္ကိုအေသးစိတ္ စစ္ေဆးေနၾကပါျပီ။

ရာသီအေျပာင္းမွာ ထိုင္းအေခၚ(က်ကက်န္)
အင္ဆက္ပိုးအုပ္ေတြ ဟာ ဒညင္းပင္အျမင့္မွာ ပိုးေကာင္းေတြ အုပ္စုလိုက္ကပ္နားၾကတယ္၊ အဖိုနဲ ့အမ မိတ္လိုက္အျပီး ေသးေပါက္ခ်တာျဖစ္တယ္လို ့ ရလာတဲ့ အေျဖကို ဖတ္တလံုးခရိုင္ ျမိဳ ့ပိုင္ နိုင္ဖုန္ထစ္ကိုယ္တိုင္ က ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

ခုလိုအာဏာပိုင္ေတြက တရား၀င္ ရွင္းလင္းခဲ့တာကို ရြာသားေတြ
က မယံုၾကပါဘူး ၊ ဆက္ျပီး က်ကက်န္ ပိုးေကာင္ေသးကို ေသာက္ေနၾကပါတယ္။
ယံုၾကည္မွုအစြန္းေရာက္တဲ့ သူေတြအတြက္ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ဘယ္ေလာက္သက္ေသျပျပ လက္မခံၾကေတာ့ပါဘူး။

SAW

Loading...

Facebook Comments