လ ေပၚမွာ ေရ ေတြ႔ျပီ

၀ါရွင္တန္၊ မတ္ ၁၁

လ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ေရေမာ္လီက်ဴးမ်ားကိုု အေမရိကန္ ေလေၾကာင္းႏွင့္အာကာသဆိုုင္ရာ ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(NASA)မွ ေလ့လာေရးျဂိဳဟ္တုုတစ္ခုုက ပထမဆုုံးေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

လ ၏ ၀င္ရိုုးစြန္းေဒသမ်ားတြင္ ေရခဲအခ်ဳိ႔ရွိေနႏိုုင္မည္ဟုု NASA မွ အာကာသသုုေတသီမ်ားက ျပီးခဲ့သည့္ ရာစုုႏွစ္အကုုန္ပိုုင္းကတည္းက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း လမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေရေမာ္လီက်ဳးမ်ားေတြ႔ရွိမႈမွာမူ ယခုုအၾကိမ္သည္ ပထမဆုုံးပင္ျဖစ္သည္။

သိုု႔ရာတြင္ အဆိုပါ ေရေမာ္လီက်ဴးအနည္းငယ္မွ်ည္ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေနရာေျပာင္းလဲတည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

သိုု႔ရာတြင္ ယခုုေတြ႔ရွိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ပိုုင္း လေပၚသိုု႔ လူသားေစလႊတ္ရာတြင္ ယခုုထက္ပိုုမိုုတိက်စြာသိရွိႏိုုင္လာလိမ့္မည္။

“လေပၚမွာ ေရရွိတယ္ဆိုုရင္ လေပၚသြားမယ့္ လူသားေတြအတြက္ အင္မတန္အက်ဳိးရွိမွာပါ။ ေနာက္ပိုုင္းေလ့လာေရးမစ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ လေပၚမွာ သက္ေတာင့္သက္သာရွိလာမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ လေပၚမွာ လူသားေတြ ေနထိုုင္ႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္လဲ အလားအလာရွိလာပါျပီ”ဟုု NASA မွ အာကာသသုုေတသီတစ္ဦးကေျပာသည္။

Loading...

Facebook Comments