“ဘဝမွာ ႀကီးပြားတိုးတက္ခ်င္ရင္ကံကိုခ်ည္း အႂကြင္းမဲ့ပုံယုံထားလို႔ မရဘူး”(ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး)

လူေတာ္ေတာ္မ်ားဟာ“ကံရွိရင္စားရမွာေပါ့ ကံရွိရင္ရမွာေပါ့”ဆိုၿပီးကံကိုခ်ည္းပဲ ပုံခ်ေနၾကတယ္..ဒါဟာ “လူပ်င္းေတြရဲ႕ဆင္ေျခေတြပဲ”လို႔ ဆိုရမယ္

ျမန္မာစကားပုံမွာ“က်ားရဲလာ ၾကမၼာမ႐ိုးသာ”ဆိုၿပီးရွိတယ္..ဒါဟာ ဘာေျပာတာလဲဆိုရင္
ေတာထဲထင္းခုတ္သြားတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ က်ားရဲနဲ႔ေတြ႕တဲ့အခါကံကို ယုံၿပီး ကံကို႐ိုးမယ္ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ မေျပးပဲေနလိုက္တာက်ားစားခံလိုက္ရတဲ့အျဖစ္ကို ေရာက္သြားတယ္..

ဒါေၾကာင့္အရာရာကံကိုခ်ည္း အစြန္းေရာက္ေအာင္အားကိုးေနလို႔မရဘူးဆိုတာကို နားလည္ ထားရမယ္..ဘာျဖစ္ျဖစ္အတိတ္ကံေၾကာင့္ပဲလို႔ ယူထားမယ္ဆိုရင္ “ပုေဗၺကတေဟတုဒိ႒ိ”ျဖစ္သြားမယ္..ဒါေၾကာင့္ဘဝမွာ ႀကီးပြားတိုးတက္ခ်င္ရင္ ကံကိုခ်ည္း အႂကြင္းမဲ့ ပုံယုံထားလို႔ မရပါဘူး..

ၾကဳိးစားအားထုတ္မႈဝီရိယနဲ႔ အသိဉာဏ္ကိုလည္းေကာင္းစြာအသုံးခ်တတ္ဖို႔လည္း လိုတယ္လို႔ နားလည္ထားရမယ္.. ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးေစတနာေမတၱာအရင္းခံျဖင့္ မွ်ေဝပူေဇာ္ပါသည္

Credit:mmcelesmedia

Loading...

Facebook Comments