ေသဆုံးသူ ၂၃ ဦးရွိျပီး ဒဏ္ရာရသူ စုစုေပါင္း ၃၁၆ ဦး ရွိျပီျဖစ္တဲ့ မႏၲေလးသၾကၤန္

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးနယ္ေျမအတြင္း ၁၃-၄-၂၀၁၉ မဟာသၾကၤန္အႀကိဳေန႔အေျခအေနမ်ား

သၾကၤန္အၾကိဳေန႔ ေသဆုံးသူ ၃ ဦး ရွိျပီး ၃၄ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔ေၾကာင္းသိရပါတယ္။သၾကၤန္အက်ေန႔မွာ ၁၃ဦးေသဆုံးျပီး ၁၀၅ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႔ပါတယ္။သၾကၤန္အၾကတ္ေန႔မွာ ၇ ဦးေသဆုံးျပီး ၁၇၇ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ႔ပါတယ္။သၾကၤန္ ၃ရက္တာကာလအတြင္း စုစုေပါင္းေသဆုံးသူ ၂၃ဦးရွိျပီး ဒဏ္ရာရသူ စုစုေပါင္း ၃၁၆ ဦး ရွိခဲ႔ပါတယ္။

Source :Mandalay Police

Loading...

Facebook Comments