ေကာင္းလိုက္တဲ့အစြဲ ၾကည့္ရတာတန္မယ္ ေဘကုန္ရက်ိဳးနပ္မယ္

ေကာင္းလိုက္တဲ့အစြဲ ၾကည့္ရတာတန္မယ္ ေဘကုန္ရက်ိဳးနပ္မယ္

ေအာက္လမ္းတိုက္ ဓာတ္ပံုနဲ႔အေသတိုက္တဲ့ေအာက္လမ္းတိုက္ကုသၿပီး သိုက္စြဲရင္းေခၚၿပီးအသက္တိုးေတာင္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါၿပီ

ေရႊရင္ေက်ာ္

ဆရာသုတေအာင္ 09790906021 – 09402611501

Loading...

Facebook Comments