၂၀၂၀တြင္ NLDျပန္လည္အႏုိင္ရရွိပါက တုိင္းျပည္အႏၱရာယ္မွာ အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေၾကာင္း ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္ေျပာဆို

၂၀၂၀တြင္ NLDျပန္လည္အႏုိင္ရရွိပါက တုိင္းျပည္အႏၱရာယ္မွာ အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေၾကာင္း ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္ေျပာဆိုဟု သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္ကို ၇ ရက္အတြင္း မေတာင္းပန္ပါက တရားစြဲမည္ဟု ဆုိ

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ NLDျပန္လည္အႏုိင္ရရွိပါက တုိင္းျပည္အႏၱရာယ္မွာ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းေၾကာင္း ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္ေျပာဆိုဟု သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္ကို ၇ ရက္အတြင္း မေတာင္းပန္ပါက တရားစြဲမည္ဟု ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္က ၄င္း၏ေရွ႕ေနဦးစြမ္းထက္ပုိင္မွတဆင့္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာလုိက္သည္။

“အေရးေတာ္ပုံတပ္သားမင္းဒင္(တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ) သူရိယေနဝန္းဂ်ာနယ္ႏွင့္ အမ်ားသိေစရန္ေၾကာ္ျငာျခင္း”ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားသည့္ ယင္းေၾကာ္ျငာတြင္ ၈.၉.၂၀၁၈ရက္စြဲပါ Vol-1, No-214ျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ ဂ်ာနယ္၌ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္၏ ဓာတ္ပုံကို ပူးတြဲေဖာ္ျပလ်က္ “၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ NLDျပန္လည္အႏုိင္ရရွိပါက တုိင္းျပည္အႏၱရာယ္မွာ အလြန္ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေၾကာင္း ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္ေျပာဆုိ”ဟု ထင္ရွားစြာေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ရာတြင္ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္မွ လူႀကီးမင္းတို႔၏ ဂ်ာနယ္တုိက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားဂ်ာနယ္တုိက္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူႀကီးမင္းတို႔ေရးသားထားခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ေျပာဆုိခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေၾကာင္း ပါရွိသည္။

“ဂ်ာနယ္ရဲ႕ အေပၚမွာကို ထင္ရွားေစေလာက္မယ့္ highlight လုပ္ၿပီးေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာတိတိပပကို ေရးထားတာပါ ခင္ဗ်ာ။ လက္ရွိအေျခအေနထိေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္အေပၚမွာေတာ့ ဖုန္းဆက္ၿပီးေတာ့ ဆယ္သြယ္တဲ့အရာေတာ့ မရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း သူတို႔ကို ျပန္ဆက္သြယ္ဖုိ႔အတြက္ကို ေတာင္းဆုိထားတာမ်ဳိးမရွိဘူးေလ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒီဟာကို ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆုိထားတာပါခင္ဗ်ာ”ဟု အထက္တန္းေရွ႕ေန ဦးစြမ္းထက္ပုိင္က News Watch သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္ ေျပာဆုိျခင္းမရွိသည့္ မမွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို ဓာတ္ပုံ၊ အမည္ႏွင့္ တိတိပပ ပူးတြဲေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဂုဏ္သိကၡာမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးဂုဏ္သိကၡာမ်ား မ်ားစြာက်ဆင္းခဲ့ရေၾကာင္းလည္း ယင္းေၾကာ္ျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မမွန္မကန္သတင္းေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားကို ဤသတင္းစာေၾကာ္ျငာသည့္ေန႔မွစ၍ ၇ ရက္အတြင္း ေၾကးမုံႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမင္းတုိ႔ ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာ ဂ်ာနယ္၌ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားအား ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္မွ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္ကို ထင္ရွားေသာစာမ်က္ႏွာ၌ အနီးစပ္ဆုံးအခ်ိန္၌လည္းေကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေပးရန္ႏွင့္ လူသိရွင္ၾကားဝန္ခ်ေတာင္းပန္ေၾကာင္း ေၾကာ္ျငာစာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေတာင္းပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္းလည္း ယင္းေၾကာ္ျငာတြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းေၾကာ္ျငာခ်က္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းႏုိင္ရန္ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္ထံ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖုန္းကိုင္ေျဖဆုိခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ယင္းသတင္းေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူရိယ္ေနဝန္းဂ်ာနယ္မွ ကိုရန္ပိုင္စုိးက“ေလာေလာဆယ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုိက္ေနေသးေတာ့ နည္းနည္းေလးခဏေလာက္ ဆုိင္းေပးပါဦး။ သတင္းစာမွာပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ နည္းနည္းေလး ဟိုဟာလုပ္ေနလို႔ပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မင္းထင္

Loading...

Facebook Comments