ေတေဇာလက္(သို႔) မီးလက္ ( Fire Hand)

မီးလက္အမ်ိဳးအစားဆိုတာ လက္ဖဝါးျပင္ရွည္တဲ့ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ျမန္ကိုယ္ျမန္ရွိတဲ့လူမ်ားမွာ ေတြ႕ရတတ္တဲ့ လက္ပုံစံျဖစ္ၿပီး

လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲတတ္တဲ့၊ စိတ္အားထက္သန္တဲ့သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ လက္ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္မိမိယုံၾကည္မႈမ်ားသူေတြမွာ ေတြ႕ရတတ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ဟိုစပ္စပ္ ဒီစပ္စပ္ လုပ္ေဆာင္တတ္ သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ မီးလက္ဝါးပိုင္ရွင္ေတြဟာ သူတပါး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို သေဘာမက်တတ္ၾကဘဲ စိတ္ရွည္ျခင္းလည္းမရွိတဲ့ လူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

ေတေဇာလက္အမ်ိဳးအစားရွိသူေတြဟာ မိမိကိုယ္မိမိ ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားခ်င္သူမ်ား ျဖစ္သလို ထိုကဲ့သို႔ေအာင္ျမင္ျခင္းကို ရရွိဖို႔အတြက္ အထူးဝါယမစိုက္ထုတ္ၿပီး မေနမနားႀကိဳးစား အားထုတ္တတ္ၾကပါတယ္။ မီးလက္ဝါးပိုင္ရွင္ေတြဟာ မိမိတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နယ္ပယ္တစ္ခုခုမွာ ဦးေဆာင္ရသူျဖစ္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္တတ္တာမို႔ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္းမွာ ထိုနယ္ပယ္အတြက္ ဦးေဆာင္သူျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ကိုယ္ႏုတ္အမူအရာကို ၾကည့္ရင္ ႂကြတ္ဆတ္ဆတ္ ရွိတတ္ၾကသူေတြပါ။ အားကစားလုပ္ျခင္းကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္အေပၚ စိတ္ဝင္စားတတ္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေတဇာလက္ဝါးကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူေတြက မိမိကိုယ္မိမိ ယုံၾကည္ခ်က္ျပင္းထန္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ျခင္းကို ျမတ္ႏိုးသူမ်ားျဖစ္ကာ ပညာညဏ္ႀကီးသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေတြကို ေကာင္းစြာဦးေဆာင္ႏိုင္သူ ေတြလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တီထြင္ႀကံဆျခင္းဥာဏ္ႀကီးသူေတြဟာ မီးလက္ပိုင္ရွင္ေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ထင္ရွားတဲ့ ပန္းဆယ္မ်ိဳး ပညာရွင္မ်ားဟာလည္း မီးလက္ပိုင္ရွင္မ်ားသာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပါတယ္။

ေစာင့္ရေသာအလုပ္၊ ေႏွးေကြးတဲ့ဆာင္႐ြက္ျခင္းနဲ႔ ခ်က္ျခင္းလုပ္လို႔မရတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလြန္စိတ္ပ်က္တတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမလက္(ပထဝီလက္) နဲ႔ဆန္႔က်င့္ဘက္ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ မီးလက္သမားေတြဟာ အေျပာင္းအလဲကို အလြန္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကၿပီး အျမန္ျဖစ္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို သေဘာက်တတ္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေသာၾကာခါးပါတ္အမ်ားစုမွာ ေတြ႕ရတတ္ၿပီး ခပ္ေအးေအး၊ ေႏွးေကြးစြာလုပ္ေဆာင္တတ္တဲ့ အိမ္ေထာင္ဘက္မ်ိဳးနဲ႔ အေတာ္ေလး အံမဝင္တတ္ၾကပါဘူး။ မီးလက္ပိုင္ရွင္ အိမ္ရွင္မမ်ားကေတာ့ ေငြေၾကးအမ်ားကုန္က်ခံၿပီး ပကာသနကို ဦးစားေပးတတ္သူမ်ား ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ မီးလက္ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးဟာ ေျမလက္ပိုင္ရွင္အမ်ိဳးသားနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳမိရင္ ၿပိဳကြဲဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္း အလြန္မ်ားေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ မီးလက္သမားေတြကို မ်ားစြာေတြရတတ္ပါတယ္။ မီးလက္ဝါးလို႔ဆိုရာမွာ အထက္ကအခ်က္ေတြအတိုင္း တိတိက်က်ျဖစ္မယ္လို႔ ဆိုျခင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ လက္ဖဝါးေပၚက လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ လက္ေရစာ၊ အေပ်ာ့အမာနဲ႔ လက္ေဗြေတြကို စနစ္တက် စစ္ေဆးၿပီးမွ ေဟာရေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

Credit:ဆရာကကၤသူ (႐ိုးရာေလး)

Loading...

Facebook Comments